Na wstępie należy zaznaczyć, że samym efektem Brexitu jest to że Wielka Brytania zmieniła szereg formalności, gdzie po przekroczeniu Wielkiej Brytanii w celach turystycznych, możesz  potrzebować wielu dokumentów. Przeczytaj poniższy tekst, aby wiedzieć, kiedy nie potrzebna Ci będzie wiza.

Zaznaczyć należy, że przed wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, Polakowi do przekroczenia granicy wystarczył jedynie dowód osobisty. Tak było przy wjeździe do Brytanii przed 31 grudnia 2020. Żaden inny dokument nie był Polakowi potrzebny biorąc pod uwagę wszystkie warunku wjazdu do Anglii. Do dziś jest jeden wyjątek stanowiący, że posiadacze, którzy mają status osoby osiedlonej, lub  tymczasowo osiedlonej w Wielkiej Brytanii nie potrzebują wizy do Wielkiej Brytanii. Status dotyczy osób, które otrzymały prawo na podstawie dowodu osobistego. Warunek funkcjonuje do końca 2025 roku.

Wyjazd do Wielkiej Brytanii – czy wiza do UK po Brexicie jest potrzebna?

O tym, czy wiza do UK jest potrzebna decyduje sam cel podróży. Wyróżniamy wizę wjazdową, oraz inną, na którą trzeba złożyć wniosek. Na wyjazd do Anglii możesz wnioskować o dokument w zależności od samej celowości. Tutaj wyróżnić można podróż w celach turystycznych, lub w związku z dokonaniem podróży służbowych. Jeśli czeka Cię podróż do Wielkiej Brytanii w celach naukowych, oraz pracowniczych, również dotyczy Cię obowiązek wizowy.

Czy potrzebna jest wiza pracownicza?

Po Brexicie każda osoba która zatrudniona jest w Zjednoczonym Królestwie musi posiadać wizę pracowniczą. Mowa tutaj również o Polakach. Wizy przyznawane są na podstawie punktów przyznawanych na podstawie systemu imigracyjnego. Jeśli Polacy potrzebują wizy do Wielkiej Brytanii pod kątem pracowniczym, muszą uzyskać aż 70 punktów.

Wiza do Anglii do pracy – Skilled Worker Visa – kiedy jest wymagana?

Nowe wizy pracownicze w UK uzyskują jedynie wykwalifikowani pracownicy, a uzyskanie takiej wizy możliwe jest pod warunkiem:

  • pracodawca osoby zatrudnionej jest zatwierdzony przez brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
  • otrzymujesz od pracodawcy tzw. „zaświadczenie o sponsorowaniu”.
  • zarobisz rocznie co najmniej 25 600£
  • umiesz komunikować się w języku angielskim

Jakie inne wizy do Anglii są wymagane – przykłady

Na przestrzeni wielu innych dokumentów, które pozwalają dokonać wjazdu na terytorium UK są:

-Health and Care Visa – dla pracowników służby zdrowia.

-Global Talent Visa – wiza, która pozwala pracownikom wykwalifikowanym na wjazd do Anglii, pomimo braku zatrudnienia

-Graduate Visa – dla absolwentów wszystkich uczelni wyższych

Warto nadmienić, że jeśli osoba starająca się o dokument lub już go posiadająca, ma rodzinę, obowiązek wizowy dotyczy wszystkich. W tym przypadku dla członków, rodzina osoby zainteresowanej posiada wizę rodzinną. Koszt wyrobienia dokumentu zależy od jego rodzaju. Mniej więcej waha się od 610 do 1408 GBP.

Co można wieźć do Anglii samochodem?

Warto wspomnieć, że wiele Polaków wybiera się w podróż do Anglii samochodem, gdzie w jego przypadku, można przewieźć niemal wszystko co mieści się w samym, standardowym pojęciu bagażu. Tutaj różnorodność jest olbrzymia i dotyczy rzeczy osobistych, ubrań, leków, sprzętu sportowego, elektroniki, czy artykułów użytku domowego. Co do zasad przewożenia gotówki, kwota nie może być wyższa jak 10 tysięcy funtów brytyjskich. Jeśli jesteś zainteresowany przewożeniem zwierząt, musisz spełnić takie wymagania jak szczepienie, badania, prawidłowe oznakowanie.

Na dzień dzisiejszy wyróżnić można szereg wiz potrzebnych osobom które starają się o zatrudnienie w Wielkiej Brytanii, lub przekraczającym w celach turystycznych terytorium Wielkiej Brytanii. Pamiętać należy, że jadąc autem do Anglii przewieźć można dosłownie wszystko, co się tylko zmieści do auta. Do 31 grudnia 2020 roku nie było obowiązku posiadania wizy, jednak po Brexicie wiele zmieniono w temacie formalności. Do uzyskania wizy potrzebne jest spełnienie procedur, oraz same naliczenie punktów. Wiz jest wiele w zależności od rodzaju potrzeby. W celach zarobkowych również wydawane są osobne dokumenty, jako wizy pracownicze. Dzięki wizom można starać się o wykupienie indywidualnego pakietu medycznego dla siebie, oraz członków swojej rodziny. Normy te dotyczą nie tylko Polaków, ale obywateli krajów Europejskich należących do UE. Jeśli myślisz o pracy w Wielkiej Brytanii, nie będziesz potrzebował wizy mając przyznany status osoby osiedlonej. Przyznawany status na podstawie dowodu osobistego jest do końca 2025 roku .